Μηνιαίο αρχείο: Μάιος 2019

Λειτουργία Ολοήμερου Προγράμματος για το σχ. έτος 2019-2020. Προϋποθέσεις εγγραφής στο Ολοήμερο

Αγαπητοί γονείς/κηδεμόνες, Σας ενημερώνουμε ότι και για το νέο σχολικό έτος 2019-2020 θα λειτουργήσει το Ολοήμερο πρόγραμμα του Σχολείου, στο οποίομπορούν να εγγραφούν οι μαθητές/τριες κατόπιν σχετικής Αίτησης-Δήλωσης των γονέων/κηδεμόνων τους. Στο Ολοήμερο Πρόγραμμα...

Διαδικασία επιλογής μαθητών Α΄ Γυμνασίου στο Μουσικό Σχολείο Δράμας για το σχολικό έτος 2019-2020

Για την εγγραφή των μαθητών στην Α΄ Γυμνασίου του Μουσικού Σχολείου Δράμας για το σχολικό έτος 2019-2020, οι γονείς ή κηδεμόνες των μαθητών, προκειμένου ο μαθητής να έχει δικαίωμα να συμμετάσχει στη διαδικασία επιλογής,...