Επείγον!!! Οδηγίες για παραμονή των παιδιών στο σπίτι

Δείτε τις οδηγίες από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας(ΕΟΔΥ) για παραμονή των παιδιών μέσα στο σπίτι.