Νέες Υποστηρικτικές Υπηρεσίες του ΚΕΣΥ Δράμας

Δείτε το παρακάτω έγγραφο σχετικά με το ΚΕΣΥ Δράμας.