«Ενημέρωση για τη δυνατότητα παροχής προσωπικών λογαριασμών σε μαθητές της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης από το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (ΠΣΔ)»

Αγαπητοί Γονείς και Κηδεμόνες, σας κοινοποιούμε τη σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων και σας παρακαλούμε να τη διαβάσετε προσεκτικά μετά από το παρακάτω κείμενο. https://www.minedu.gov.gr/publications/docs2020/39731_%CE%A0%CE%A3%CE%94.pdf Ο γονέας του/της κάθε μαθητή/τριας καλείται, κατά...