ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΦΙΛΙΑ- ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΧΕΣΕΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΜΑΘΗΤΩΝ

Στα πλαίσια βελτίωσης των σχέσεων μεταξύ των μαθητών/τριών στις 21 Φεβρουαρίου εφαρμόστηκε από την κ. Καροπούλου μία δράση στους μαθητές της Δ΄ τάξης . Τα παιδιά απεικόνισαν συναισθήματα και ζωγράφισαν με χρώματα αυτό που...