Λειτουργία Ολοήμερου Προγράμματος για το σχ. έτος 2019-2020. Προϋποθέσεις εγγραφής στο Ολοήμερο

Αγαπητοί γονείς/κηδεμόνες,

Σας ενημερώνουμε ότι και για το νέο σχολικό έτος 2019-2020 θα λειτουργήσει το Ολοήμερο πρόγραμμα του Σχολείου, στο οποίομπορούν να εγγραφούν οι μαθητές/τριες κατόπιν σχετικής Αίτησης-Δήλωσης των γονέων/κηδεμόνων τους.

Στο Ολοήμερο Πρόγραμμα μπορούν να εγγράφονται:

α) Οι μαθητές των οποίων οι γονείς εργάζονται και οι δύο (2), προσκομίζοντας σχετική Βεβαίωση του Φορέα εργασίας τους ή είναι και οι δύο άνεργοι προσκομίζοντας την κάρτα ανεργίας τους

β) Οι μαθητές που από τους δύο γονείς ο ένας γονιός  εργάζεται και προσκομίζει  Βεβαίωση Εργασίας κι ο άλλος γονέας είναι άνεργος και προσκομίζει κάρτα ανεργίαςη

γ) Οι μαθητές των οποίων οι γονείς είναι ελεύθεροι επαγγελματίες ή αυτοαπασχολούμενοι ή αγρότες αρκεί να προσκομίσουν πρόσφατη Βεβαίωση του ασφαλιστικού τους φορέα ή το πιο πρόσφατο ειδοποιητήριο πληρωμής του τρέχοντος έτους, ακόμη κι αν δεν έχει εξοφληθεί

δ) Οι μαθητές που οι γονείς τους ανήκουν στις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες (μονογονεϊκές οικογένειες, τρίτεκνοι, πολύτεκνοι, Ρομά, πρόσφυγες κ.λ.π)

Οι μαθητές που πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις εγγράφονται στο Ολοήμερο κατόπιν σχετικής Αίτησης-Δήλωσης εγγραφής των γονέων τους(η οποία δίνεται από τη Δ/νση του Σχολείου)και στην οποία μεταξύ των άλλων θα δηλώσουν και την  ώρα αποχώρησης του μαθητή/μαθήτριας που επιθυμεί ο γονέας από το Ολοήμερο πρόγραμμα που θα είναι είτε στις 15:00μ.μ. είτε στις 16:00μ.μ

Για τη λειτουργία του Ολοημέρου (1η,2η,3η ώρα) απαιτείται να συμπληρωθεί ο ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός εγγεγραμμένων/φοιτούντων μαθητών/τριών, που είναι δεκατέσσερις (14).

Επισημαίνεται η υποχρεωτικότητα της φοίτησης όσων επιλέξουν και δηλώσουν να εγγραφούν στο Ολοήμερο Πρόγραμμα. Σε περίπτωση που έχουμε 15 συνεχόμενες αδικαιολόγητες απουσίες στο Ολοήμερο Πρόγραμμα γίνεται διαγραφή του μαθητή/τριας.

Επίσης σας ενημερώνουμε ότι δύναται να συγκροτηθεί και τμήμα Πρόωρης Υποδοχής (7:00-8:00π.μ.) ΜΟΝΟ για μαθητές, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι και φοιτούν στο Ολοήμερο και οι γονείς τους είναι και οι δύο εργαζόμενοι. Ο ελάχιστος αριθμός για τη λειτουργία της Πρωινής Ζώνης είναι οι  επτά (7) μαθητές/τριες.

*Καταληκτική ημερομηνία υποβολής της ενυπόγραφα συμπληρωμένης Αίτησης εγγραφής στο Ολοήμερο,μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά όπως π.χ βεβαίωση εργασίας, κάρτα ανεργίας κ.λ.π.είναι η 11η Ιουνίου 2019, ημέρα Τρίτη.

Για οποιαδήποτε σχετική πληροφορία-διευκρίνιση μπορείτε να απευθύνεστε καθημερινά 8.30-11.30 π.μ. στη Δ/ντρια του σχολείου, κ. Λαμπρίδου Ειρήνη (τηλ επικ: 25210 67126).

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...