ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ – ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΣ ΑΥΤΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ (self-test)

Αγαπητοί Γονείς και Κηδεμόνες Χριστός Ανέστη και Χρόνια Πολλά!

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την με αρ. 21445/5-5-2021 εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ (ΦΕΚ  1825, τ. Β΄ΚΥΑ), τα Δημοτικά Σχολεία θα επαναλειτουργήσουν, διά ζώσης, από τη Δευτέρα 10 Μαΐου 2021 μέχρι και την Παρασκευή 25 Ιουνίου 2021.

Η είσοδος των μαθητών/τριών, των εκπαιδευτικών αλλά και του διοικητικού ή  βοηθητικού προσωπικού στα σχολεία θα επιτρέπεται με: α) υποχρεωτική  χρήση μάσκας σε όλους τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του σχολείου  (αίθουσες, διαδρόμους, αυλή) και β) μετά από τη διενέργεια  ενός τουλάχιστον την εβδομάδα αυτοδιαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό (self-test), ο οποίος έλεγχος είναι υποχρεωτικός και θα πραγματοποιείται την Κυριακή δηλαδή πριν από την ημέρα προσέλευσης στη σχολική μονάδα (Δευτέρα). Σύμφωνα με ενημέρωση που είχαμε, την πρώτη εβδομάδα ο έλεγχος με self-test θα γίνει δύο (2) φορές και πιο συγκεκριμένα ο 1ος πριν από τη Δευτέρα (10/5/21) και ο 2ος πριν από την Πέμπτη (13/5/21)*.

Σχετικά με τον  υποχρεωτικό αυτοδιαγνωστικό έλεγχος νόσησης:

– Τα self test παρέχονται δωρεάν από τα φαρμακεία με την επίδειξη του ΑΜΚΑ σε ώρες κανονικής λειτουργίας και όχι Σαββατοκύριακα. Η διάθεσή τους ξεκίνησε ήδη από την Τετάρτη 5 Μαΐου, ενώ η διάθεση της δεύτερης δόσης θα ξεκινήσει την ερχόμενη Δευτέρα 10-5.

– Εάν υπάρξει κάποιο πρόβλημα για την προμήθεια του τεστ στο φαρμακείο (πχ δεν εμφανίζεται ο ΑΜΚΑ), οι γονείς πρέπει να μεταβαίνουν για αυτοδιαγνωστικό έλεγχο, σε μια από τις δημόσιες δομές, όπως αυτές είναι αναρτημένες στην ηλεκτρονική πλατφόρμα https://self-testing.gov.gr.

– Τα τεστ εφαρμόζονται έως 24 ώρες πριν την έναρξη μαθημάτων με την επίβλεψη και βοήθεια του γονέα. Υπάρχουν σχετικά βιντεάκια για τον τρόπο διεξαγωγής τους στο self-testing.gov.gr.

– Υπάρχει η δυνατότητα αντί του δωρεάν αυτοδιαγνωστικού ελέγχου οι γονείς να επιλέξουν  τη διεξαγωγή διαγνωστικού ελέγχου (rapid test ή PCR test)  με επιβάρυνσή τους σε ιδιωτική δομή, εντός εβδομήντα δύο (72) ωρών πριν από τη Δευτέρα.

– Το αποτέλεσμα του τεστ για μαθητές/τριες καταχωρείται στην πλατφόρμα https://self-testing.gov.gr επιλέγοντας την κατηγορία «Σχολική κάρτα για COVID-19» (επισυνάπτεται στο τέλος) και κάνοντας ταυτοποίηση  με την χρήση των κωδικών (taxisnet) του γονέα. Εάν το αποτέλεσμα είναι αρνητικό, οι γονείς εκτυπώνουν από την ηλεκτρονική πλατφόρμα τη σχολική κάρτα με τη δήλωση αρνητικού αποτελέσματος. Εάν το αποτέλεσμα είναι θετικό, εκδίδεται από την πλατφόρμα αντίστοιχη δήλωση θετικού αποτελέσματος, την οποία οι γονείς εκτυπώνουν και στη συνέχεια μεταβαίνουν εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών σε μια από τις δημόσιες δομές, όπως αυτές είναι αναρτημένες στην πλατφόρμα self-testing.gov.gr, για δωρεάν επαναληπτικό έλεγχο. Μέχρι να μεταβούν στη δημόσια δομή οι διαγνωσθέντες/είσες θετικοί και οι οικείοι τους, παραμένουν σε κατ’ οίκον περιορισμό ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες του ΕΟΔΥ. Εάν το αποτέλεσμα του επανελέγχου είναι αρνητικό, το παιδί επανέρχεται στο σχολείο με τη σχετική βεβαίωση. Εάν είναι θετικό, ενημερώνεται το σχολείο και γίνονται τα προβλεπόμενα από τον ΕΟΔΥ (κατ’ οίκον περιορισμός και παρακολούθηση εξ αποστάσεως διαδικτυακού τμήματος προαιρετικά).

Όσοι δεν έχουν εκτυπωτή, συμπληρώνουν τη βεβαίωση χειρόγραφα με όλα τα απαραίτητα στοιχεία. Μπορούν να συμπληρώσουν με στυλό τα σταθερά στοιχεία (πχ ονοματεπώνυμο, ημερομ. γέννησης) και με μολύβι αυτά που αλλάζουν (ημερομηνία), ώστε να επιδεικνύουν την ίδια, με αληθή πάντα στοιχεία.

– Οι μαθητές/τριες επιδεικνύουν (δεν παραδίδουν) τη σχολική κάρτα (με το αρνητικό αποτέλεσμα), στον/στην εκπ/κό που κάνει μάθημα την πρώτη ώρα και θα τη φέρουν μαζί τους μέχρι τη διενέργεια του επόμενου διαγνωστικού ελέγχου σε περίπτωση που ζητηθεί επίδειξή της από εκπαιδευτικό ή από τον/τη Διευθυντή/τρια.

Στην περίπτωση που μαθητής/τρια δεν επιδείξει την σχολική κάρτα κατά την είσοδό του/της στην τάξη, δεν γίνεται δεκτός/ή, λαμβάνει απουσία και απομακρύνεται από την σχολική μονάδα μετά από ενημέρωση του γονέα. Στην περίπτωση των ανήλικων μαθητών/τριών, ο/η ανήλικος/η  μαθητής/τρια,  παραμένει σε ειδικό χώρο της σχολικής μονάδας για την αποφυγή περαιτέρω μετάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, μέχρις ότου οι γονείς / κηδεμόνες προσέλθουν  για να τον/την παραλάβουν, τηρουμένων πάντα όλων των ισχυόντων μέτρων προστασίας (υποχρεωτική χρήση μάσκας). Κατά την άφιξη των γονέων / κηδεμόνων, επισημαίνονται η χρησιμότητα και η αναγκαιότητα του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης, ως μέτρο αντιμετώπισης της διασποράς της νόσου και ενημερώνονται ταυτόχρονα από τους/τις εκπαιδευτικούς για την υποχρέωση της διενέργειας του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου νόσησης κατά του κορωνοϊού COVID-19 τουλάχιστον μία (1) φορά την εβδομάδα για κάθε μαθητή/τρια προκειμένου να εξασφαλισθεί η μέγιστη δυνατή προστασία της εκπαιδευτικής κοινότητας αλλά και για την αποφυγή επανάληψης της τάξης λόγω απουσιών του μαθητή/τριας.

– Για τους/τις μαθητές/τριες με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, ο δωρεάν αυτοδιαγνωστικός έλεγχος δεν έχει υποχρεωτικό χαρακτήρα και συνιστάται να διενεργείται εφόσον είναι συμβατός με τον βαθμό και το είδος της αναπηρίας ή και της ειδικής εκπαιδευτικής ανάγκης του/της μαθητή/τριας.

Συνεχίζεται η η εφαρμογή όλων των μέτρων πρόληψης και προστασίας που έχουν ήδη ληφθεί (διαφορετικές είσοδοι και έξοδοι, υποχρεωτική χρήση μάσκας σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, χρήση αντισηπτικών, επιμελής καθαριότητα, αερισμός αιθουσών κλπ)

Παρακαλούμε για την πιστή τήρηση των παραπάνω, ώστε να διασφαλιστεί η πρόληψη στο μέγιστο βαθμό και η ομαλή επαναλειτουργία του σχολείου.

Η Διευθύντρια του Σχολείου

Λαμπρίδου Ειρήνη

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...