Διδασκαλία β΄ ξένης γλώσσας (2023-24)

Αξιότιμοι γονείς και κηδεμόνες,

Σας ενημερώνουμε πως, σύμφωνα με εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ (αριθ. πρωτ. Φ52/40220/Δ1/5-4-23), η διδασκαλία της 2ης Ξένης Γλώσσας, Γαλλικής και Γερμανικής πραγματοποιείται για δύο (2) ώρες την εβδομάδα στις Ε΄& ΣΤ΄ τάξεις των 4/θέσιων και άνω Δημοτικών Σχολείων του Ενιαίου Τύπου Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου.

Οι προϋποθέσεις που ισχύουν είναι οι εξής:

Οι μαθητές/τριες διδάσκονται ως 2η ξένη γλώσσα όποια από τις δυο (Γαλλική ή Γερμανική) έχει την πλειοψηφία των δηλώσεων προτίμησης σε επίπεδο τμήματος*, όπως αυτή διαμορφώνεται μετά τις δηλώσεις των μαθητών/τριών που θα φοιτήσουν κατά το επόμενο σχολικό έτος στην Ε΄ τάξη.

Σε περίπτωση ισοψηφίας στις προτιμήσεις των μαθητών/ τριών του τμήματος, διδάσκεται ως 2η ξένη γλώσσα αυτή για την οποία υπάρχουν διαθέσιμες διδακτικές ώρες σε επίπεδο οικείας Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Δεν επιτρέπεται αλλαγή τμήματος μαθητών/τριών λόγω διαφορετικής προτίμησης σε σχέση με τη 2η ξένη γλώσσα που πλειοψήφησε και διδάσκεται στο τμήμα τους.

* Σε σχολεία με δύο ή περισσότερα τμήματα ανά τάξη, οι μαθητές/τριες δύναται να κατανεμηθούν σύμφωνα με τις προτιμήσεις τους σε μεικτά-παράλληλα τμήματα αρκεί:

Α) Ο ελάχιστος αριθμός για τη δημιουργία τμήματος είναι οι 12 μαθητές/τριες.

β) Ο αριθμός των παράλληλων τμημάτων δεν μπορεί να υπερβαίνει τον αριθμό των υφιστάμενων τμημάτων Γενικής Παιδείας, π.χ. από 2 τμήματα Γενικής Παιδείας δημιουργούνται αποκλειστικά 2 τμήματα 2ης ξένης γλώσσας, από 3 τμήματα Γενικής Παιδείας δημιουργούνται αποκλειστικά 3  

τμήματα 2ης ξένης γλώσσας κτλ

Παρακαλούμε πολύ, στα πλαίσια του έγκαιρου και σωστού προγραμματισμού της διδασκαλίας της 2ης ξένης γλώσσας για τους μαθητές της Πέμπτης (Ε΄) του Σχολείου κατά το επόμενο διδακτικό έτος (2023-24), να επιστρέψετε την υπεύθυνη δήλωση προτίμησης στην υπεύθυνη εκπ/κό του τμήματος έως την Παρασκευή 28 Απριλίου 2023.                                                                                                                               

Σημ:

1.Στις περιπτώσεις που δεν πληρούνται οι προαναφερθείσες (α΄ και β΄) προϋποθέσεις, η 2η ξένη γλώσσα διδάσκεται στο υφιστάμενο τμήμα Γενικής Παιδείας σύμφωνα με την επιλογή της πλειοψηφίας των μαθητών/τριών σε επίπεδο τμήματος.

2.Στην περίπτωση κατά την οποία μέχρι την 1η Οκτωβρίου κάθε σχολικού έτους δεν έχει καλυφθεί η θέση του/της εκπαιδευτικού της ξένης γλώσσας που επιλέχθηκε σύμφωνα με τις προβλέψεις των παραπάνω παραγράφων 3 & 4, τότε με απόφαση του οικείου Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, οι μαθητές/τριες διδάσκονται την ξένη γλώσσα για την οποία υπάρχουν διαθέσιμες διδακτικές ώρες σε επίπεδο της οικείας Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...