Κατηγορία: Εγκύκλιοι

Διδασκαλία β΄ ξένης γλώσσας (2023-24)

Αξιότιμοι γονείς και κηδεμόνες, Σας ενημερώνουμε πως, σύμφωνα με εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ (αριθ. πρωτ. Φ52/40220/Δ1/5-4-23), η διδασκαλία της 2ης Ξένης Γλώσσας, Γαλλικής και Γερμανικής πραγματοποιείται για δύο (2) ώρες την εβδομάδα στις Ε΄& ΣΤ΄...