ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΤΗ ΣΧ. ΧΡΟΝΙΑ 2023-24

Επιμόρφωση Ενδοσχολική επιμόρφωση Στα πλαίσια της ενδοσχολικής επιμόρφωσης  οι εκπαιδευτικοί του σχολείου μας παρακολούθησαν τις παρακάτω επιμορφώσεις: «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΑΞΗΣ» με φορέα υλοποίησης τον κ. Σαλπιγκτή Αλκιβιάδη, Σύμβουλο Εκπ/σης 2ης ΔΙΠΕ Ν. Δράμας. «6 Στρατηγικές...