Θεατρική Αγωγή 5

Α-Β Δημοτικού “Το βαλς με τα παραμύθια” https://safeyoutube.net/w/I3xF Γ-Δ Δημοτικού “Η χώρα των πουλιών” http://www.nt-archive.gr/viewvideos.aspx?playID=182&videoFile=0562-01-00