Θεατρική Αγωγή 5

Α-Β Δημοτικού “Το βαλς με τα παραμύθια”

https://safeyoutube.net/w/I3xF

Γ-Δ Δημοτικού “Η χώρα των πουλιών”

http://www.nt-archive.gr/viewvideos.aspx?playID=182&videoFile=0562-01-00