Πρώτο μάθημα ρομποτικής με τα παιδιά της Δ’ Δημοτικού. Δημιουργία racecar με lego wedo 2.