Ημερήσιο αρχείο: 1 Μαΐου, 2024

ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΜΑΘΗΤΩΝ-ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ-κ. Καροπούλου Γεωργία

ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΦΙΛΙΑ- ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΧΕΣΕΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ΄ και Δ΄ΤΑΞΗ Το Φεβρουάριο στις 21 του μηνός αρχικά έγινε σε συνεργασία με την κ. Καροπούλου και τις τάξεις Γ΄και Δ΄του σχολείου μας εισαγωγή της...

ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΦΙΛΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΜΑΘΗΤΩΝ

Γ΄ και Δ΄ΤΑΞΗ Αρχικά έγινε εισαγωγή της έννοιας‘φιλία’ και γιατί είναι σημαντική στη ζωή των ανθρώπων και ειδικά των παιδιών. Οι μαθητές ενθαρρύνθηκαν να σκεφτούν τι σημαίνει για τα ίδια φιλία και πώς αυτή...