Εκπαιδευτική Τηλεόραση

Πρόγραμμα Τετάρτης 08/04/2020

-Μαθηματικά Ε’ «Πράξη Κλασμάτων»
-Ιστορία ΣΤ’ «Επανάσταση ’21: Προετοιμασία και Έναρξη»
-Γλώσσα Α’-Β’ «Χρήση Διαλυτικών – Δίφθογγοι»
-Μαθηματικά Γ’ «Δεκαδικοί Αριθμοί»

*Παιδιά της Ε΄ και ΣΤ΄ τάξης, μην ξεχάσετε το ραντεβού μας σήμερα 8/4 στις 6μμ στην “τηλετάξη” μας για το πρώτο “σύγχρονο” μάθημά μας. κ. Αλέξανδρος

Δ΄ Γλώσσα 5 – Μελέτη Περιβάλλοντος 1 (7-4-2020)

Καλημέρα παιδιά! Σας στέλνω εργασία για τη Γλώσσα (Σκέφτομαι και Γράφω) με θέμα “Το σπίτι μου”. Μπορείτε να γράψετε το κείμενο στο τετράδιο εργασιών σύμφωνα με τις οδηγίες. Μην ξεχνάτε τις παραγράφους. Το φυλλάδιο της Μελέτης έχει ασκήσεις για τα γεωγραφικά διαμερίσματα της Ελλάδας (Ενότητα 1η – Κεφάλαια 1 έως 4). Ευχαριστώ