Ψάχνουμε την κόκκινη βαφή αυγών

Παιδιά χάθηκε η κόκκινη βαφή αυγών. Ψάξτε να τη βρείτε μέσα από διασκεδαστικές δραστηριότητες. Καλή επιτυχία! https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd8xyTAiq0Bvm3XfjqBiF9bhWTsv5tvj7J-24ZfFaLYAzkraw/viewform