Ημερήσιο αρχείο: 21 Απριλίου, 2020

Το νέο πρόγραμμα μαθημάτων “Μαθαίνουμε στο σπίτι” (ΕΚΠ. ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ)

Από αύριο ξανααρχίζουν τα μαθήματα της Εκπαιδευτικής Τηλεόρασης. Πρόγραμμα Τετάρτης 22/04/2020 -Μαθηματικά Α’ «Μονάδες – Δεκάδες»-Γλώσσα Β’-ΣΤ’ «Παραγωγή γραπτού λόγου: Αφηγηματικός λόγος»-Γλώσσα Γ’ «Παρόν – Παρελθόν»-Μαθηματικά Δ’-Ε’ «Πολλαπλασιασμός – Διαίρεση»-Αγγλικά Δ’ «Amazing animals: Περιγράφω...