Κινηματογραφοθεραπεία-Σχέσεις μαθητών

Το σχολείο μας συμμετείχε στα πλαίσια της βελτίωσης των σχέσεων των μαθητών-τριών της Ε-ΣΤ τάξης στην προβολή της ταινίας ΤΗΕ WORLDS GREATEST HOME σε συνεργασία με το Φεστιβάλ ταινιών μικρού μήκους της Δράμας , της ψυχοθεραπεύτριας κ. Ντενίζ και του δασκάλου της Ε-ΣΤ τάξης, Συμεωνίδη Ιωάννη που συμμετείχε διαδικτυακά και διαδραστικά σε συνεργατικό πλαίσιο με τα παιδιά της τάξης του.

Κινηματογραφοθεραπεία (Cinematherapy) ορίζεται ως η χρήση ταινιών για την παρακίνηση και αναγνώριση συναισθημάτων ή αναζήτησης συμπερασμάτων στο πλαίσιο της ψυχοθεραπευτικής διαδικασίας. Η κινηματογραφοθεραπεία συνδέεται στην πραγματικότητα με την αρχαία τέχνη της αφήγησης της ιστορίας ως εργαλείου εκπαίδευσης. Το cinematherapy μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να βοηθήσει τα παιδιά να κατανοήσουν σχεδόν οποιοδήποτε θέμα, καθώς ο κινηματογράφος καλύπτει ένα εξαιρετικά ευρύ πεδίο θεμάτων.

Το πρόγραμμα που ακολουθεί, παρέχει ένα σύνολο τεχνικών συναισθηματικής και ψυχολογικής υποστήριξης μέσω προβολής επιλεγμένων ταινιών, από ειδικούς ψυχικής υγείας και περιλαμβάνει σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο, ένα σύνολο δράσεων που στοχεύουν στην μείωση της εμφάνισης άγχους ή άλλων ψυχολογικών επιπτώσεων που προκύπτουν από την παρατεταμένη απομόνωση και τον περιορισμό. Προβολές ταινιών μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας, ανάλυση και αποσυμβολισμός, ερωτήσεις κατανόησης, παράθεση ιδεών με σύγχρονα κοινωνικά θέματα, διεύρυνση αντιληπτικού πεδίου και παιχνίδια εναλλαγής ρόλων για την καλλιέργεια της ενσυναίσθησης.

Στόχοι του προγράμματος είναι: η ενίσχυση της ψυχικής ανθεκτικότητας, η ανάδειξη θετικών στοιχείων εν μέσω δυσκολιών και η μείωση της αίσθησης άγχους και φόβου που προκαλείται από την αβεβαιότητα της συνθήκης έκτακτης ανάγκης που βιώνουμε.  Επιπλέον δίνεται έμφαση στην καταπολέμηση των διακρίσεων και των στερεοτύπων, στην ενθάρρυνση της ενεργούς συμμετοχής των παιδιών σε πολιτιστικές δράσεις, στην ενίσχυση της κοινωνικής αλληλεγγύης και συνοχής, στην αποδοχή της διαφορετικότητας, την ελευθερία της έκφρασης και την ευαισθητοποίηση των παιδιών σε περιβαλλοντικά θέματα, τόσο σε διεθνή, όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο.

Τα επιμορφωτικά βήματα:

Μετά από την αποδοχή της σχετικής πρόσκλησης συμμετοχής

(α) Οι συμμετέχοντες/ουσες στις σύγχρονες εξ αποστάσεως επιμορφωτικές συνεδρίες, γίνεται προσέγγισή και παρουσίαση των βασικών όρων του κινηματογράφου ως εργαλείου έκφρασης. Στο πλαίσιο των συναντήσεων σχεδιάζονται και υλοποιούνται βιωματικές δράσεις και ασκήσεις έκφρασης. Στις μικρότερες τάξεις του Δημοτικού, με βασικές έννοιες έκφρασης (ζωγραφική, τραγούδι, αγαπημένο αντικείμενο, ομαδικές δραστηριότητες)

(β) Στο στάδιο αυτό οι  συμμετέχοντες/ουσες εκπαιδευτικοί και μαθητές, έχουν ειδική προσέγγιση στην ενότητα δημιουργίας ασφαλούς χώρου έκφρασης στο σχολικό περιβάλλον. Σχεδιάζονται παράλληλα και υλοποιούνται βιωματικές ασκήσεις.

(γ) Οι συμμετέχοντες/ουσες εκπαιδευτικοί και οι ομάδες τους καλούνται να εκφράσουν τις ιδέες και τις σκέψεις τους για την ταινία.

(δ) Οι  συμμετέχοντες/ουσες εκπαιδευτικοί μαζί με τις ομάδες των μαθητών τους παρακολουθούν από κοινού επιμορφωτικές συνεδρίες για τις βασικές αρχές κινηματογραφοθεραπείας  και γνωριμίας με τα μέσα του κινηματογράφου.

(ε) Κάθε σχολική ομάδα υπό την εποπτεία του επιμορφωτή της  επεξεργάζεται το υλικό που προκύπτει (αποκωδικοποίηση και αποσυμβολισμός της ταινίας και των θεμάτων που πραγματεύεται)

Παράλληλα, παρέχεται πλήρης υποστήριξη δεδομένου ότι ο εκπαιδευτικός μπορεί να απευθύνεται ηλεκτρονικά (για το διάστημα  που διαρκεί το εκάστοτε μάθημα) στον/στην επιμορφωτή/τρια του, μέσω ηλεκτρονικού συστήματος επικοινωνίας (email) για την άμεση επίλυση αποριών σχετιζόμενων με τις θεματικές ενότητες και τις βιωματικές ασκήσεις.

Επιμέρους επιδιώξεις για εκπαιδευτικούς, μαθητές/τριες:

  • Η καλλιέργεια της ενσυναίσθησης στο σχολικό περιβάλλον
  • Η δυνατότητα θέασης ταινιών οι οποίες ανήκουν σε διαφορετικά είδη (αφηγηματικές, animation, ντοκιμαντέρ)
  • Η απόλαυση της θέασης και η ανάδειξη συναισθηματικών διεργασιών.
  • Η απόκτηση τεχνικών/στρατηγικών επιλογής (κριτική αποτίμηση) κινηματογραφικών ταινιών ως ενσυνείδητοι θεατές.
  • Η ανάπτυξη κριτικής στάσης (μελέτη-έρευνα) απέναντι στα κινηματογραφικά προϊόντα (εκφραστικές συμβάσεις και οπτικά μέσα)
  • Η προσέγγιση κοινωνικών ζητημάτων διαμέσου των κινηματογραφικών ταινιών.
  • Η χρήση των οπτικοακουστικών εργαλείων για την ανάπτυξη δεξιοτήτων προσωπικής έκφρασης.

Οι εκπαιδευτικοί θα έχουν τη δυνατότητα επιλογής της θεματολογίας που θέλουν να αναπτύξουν κατά τη διάρκεια του προγράμματος και είναι οι ακόλουθες:9-12 ετών (Οικογενειακοί δεσμοί, Κοινωνική διαστρωμάτωση/Φιλία,Προσωπική ανάπτυξη, Διαχείριση/Ενδυνάμωση, Ψυχική ενδυνάμωση σε κατάσταση απότομης κοινωνικής αλλαγής,  Αναπηρία)

Τάξη Ε-ΣΤ -Παρακολούθηση ταινίας για τη φιλία-συνεργασία με ψυχοθεραπεύτρια διαδικτυακά.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...